مۇقەددەس كىتابنى ئاڭلاش

تەۋرات: ئالەمنىڭ يارىتىلىشى
تەۋرات: مىسىردىن چىقىش
ئىنجىل: مەتتا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ئىنجىل: ماركۇس بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ئىنجىل:لۇقا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ئىنجىل: يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ئىنجىل: ھەزرىتى ئەيسا ئەلچىلىرىنىڭ پائالىيەتلىرى
ئىنجىل: رىملىقلارغا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: كورىنتلىقلارغا يېزىلغان بىرىنچى خەت
ئىنجىل: كورىنتلىقلارغا يېزىلغان ئىككىنچى خەت
ئىنجىل:گالاتىيالىقلارغا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: ئەڧەسلىكلەرگە يېزىلغان خەت
ئىنجىل: ڧىلىپىلىكلەرگە يېزىلغان خەت
 
ئىنجىل: كولوسىلىقلارغا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: سالونىكالىقلارغا يېزىلغان بىرىنچى خەت
ئىنجىل: سالونىكالىقلارغا يېزىلغان ئىككىنچى خەت
ئىنجىل: تىموتىيغا يېزىلغان بىرىنچى خەت
ئىنجىل: تىموتىيغا يېزىلغان ئىككىنچى خەت
ئىنجىل: تىتۇسقا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: ڧىلىمۇنغا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: ئىبرانىيلارغا يېزىلغان خەت
ئىنجىل: ياقۇپ يازغان خەت
ئىنجىل: پېترۇس يازغان بىرىنچى خەت
 
ئىنجىل: پېترۇس يازغان ئىككىنچى خەت
ئىنجىل: يۇھاننا يازغان بىرىنچى خەت
ئىنجىل: يۇھاننا يازغان ئىككىنچى خەت
ئىنجىل:يۇھاننا يازغان ئۈچىنچى خەت
ئىنجىل: يەھۇدا يازغان خەت
ئىنجىل: ۋەھىيلەر